Arvot

Arto Karilahti
26.4.2016

Arvot kuvaavat käsityksiämme hyvästä elämästä. Arvot määrittelevät, mikä on elämämme tarkoitus. Ne ohjaavat meitä kohti sellaista elämää, jonka koemme tyydyttäväksi, arvokkaaksi ja tavoiteltavaksi. Arvot ohjaavat käyttäytymistämme ja vaikuttavat joka päivä konkreettisesti tekemisiimme ja päätöksiimme. Olemme niistä tietoisia tai emme. Tästä syystä on hyvä pysähtyä säännöllisesti ja tiedostaa, mitkä ovat omat arvomme ja toimimmeko arjessa arvojemme mukaisesti. Tarvitsemme tietoisuustaitoja. Jos ei tiedosta omia arvojaan, kokee itsensä helposti irralliseksi.

Kuka olen?

Missä olen?

Mistä olen tullut?

Minne olen menossa?

Arvot voidaan jakaa kahteen kategoriaan: tavoitearvot ja käyttöarvot. Tavoitearvot kertovat siitä, minkälaisia arvoja haluaisimme noudattaa. Käyttöarvot kuvaavat, mitkä arvot meitä ohjaavat käytännössä. Valtaosa meistä kertoo perheen olevan tärkein, saatamme kuitenkin viettää valtaosan ajasta töissä ja omien harrastusten parissa.

Mitkä asiat ovat sinulle tärkeimpiä elämässä?

Miten tämä näkyy arjessa?

Mitä haluaisit tehdä, jos se olisi mahdollista?

Mistä arvot tulevat? Yksiselitteistä vastausta voi olla vaikeata löytää, pohdinta itsessään on tärkeää. On tärkeää tiedostaa omat arvot, niiden lähde ja miten ne ohjaavat omaa elämää.

Mitä ovat sinun arvosi?

Mistä olet oppinut arvosi (lapsuuden perhe, kaverit, työ-ympäristö, harrastukset,…)?

Miten arvot ohjaavat elämääsi?

Miltä elämä näyttää 10 vuoden kuluttua, jos elät näiden arvojen mukaan?

Arvoja pohdiskeltaessa meidän pitää hyväksyä keskeneräisyys, emme saavuta arvojamme välttämättä koskaan. Arvoissa heijastuu usein tietämisen ja tekemisen ristiriita. Tiedämme kyllä yleensä, mikä on oikein tai väärin. Joskus joudumme toimimaan tietoisesti arvojemme vastaisesti saavuttaaksemme itsellemme jotain tärkeää.

Milloin olet viimeksi toiminut omien arvojesi vastaisesti ja mitä siitä seurasi?

Omaksumme lapsuudenkodin arvot pitkälti sellaisenaan. Kasvun ja aikuistumisen myötä tulee aika, jolloin meidän on ajateltava arvomme uusiksi. Arvojen tutkiminen ei tarkoita välttämättä arvojen hylkäämistä. Voimme valita arvot uudelleen, hylätä osan ja valita uusia arvoja. Voi olla, että valitsemme saman elämän, mitä olemme tähänkin asti eläneet, mutta nyt teemme sen tietoisemmin. Arvojen määrittely on oman arvomaailman tutkimista, arvojen selkeyttämistä ja niihin sitoutumista.

Onko sinulla arvoja. joita olet hylännyt oman kasvusi myötä?

Omien arvojen ja periaatteiden, omantunnon kehittäminen on elämänmittainen tehtävä. Ihmisen elämä on ydinminuuden etsimistä ja löytämistä, kasvamista omaksi itsekseen. Vapaudumme vähitellen ympäristön arvoista ja normeista, kasvamme johtamaan omaa elämäämme ja kantamaan siitä vastuuta.

Kuvittele olevasi hautajaisissa, kävellessäsi kappelin etuosaan huomaat, että menossa on omat hautajaisesi. Puhujia on viisi

– oma perhe – puolisosi tai lapsesi

– lapsuuden perhe – sisaruksesi tai vanhempasi

– hyvä ystäväsi

– työkaveri – kollega, esimies, alainen, yhteistyökumppani, asiakas, tavaroiden tai palveluiden toimittaja

– harrastuskaveri

 

Mitä haluaisit näiden puhujien sanovan sinusta ja elämästäsi?

Millaisen kuvan haluaisit heidän saaneen luonteestasi?

Mitä tekoja ja saavutuksia haluaisit heidän muistelevan?

Millaista osaa olisit halunnut esittää heidän elämässään?

Irti stressistä

Irti stressistä

Arjessa, niin töissä kuin vapaa-ajallakin törmäämme päivittäin tilanteisiin, joista emme pidä. Toisaalta ...
Resilienssi

Resilienssi

Mitä on resilienssi? Positiivinen psykologia tutkii ilmiötä nimeltä Resilienssi. Resilienssiksi kutsutaan ...
Itsensä kehittäminen

Itsensä kehittäminen

Uudistuminen on hyvä nähdä mahdollisuutena. Tämä tarkoittaa sitä, että pidetään huolta omasta ...
Osaamisen tuotteistaminen

Osaamisen tuotteistaminen

Maailma muuttuu hurjaa vauhtia, kenelläkään ei ole enää varmaa työpaikkaa. Osaamisen ylläpito on tärkeää, se on ...

Pin It on Pinterest