Resilienssi

Arto Karilahti
31.5.2016

Mitä on resilienssi?

Positiivinen psykologia tutkii ilmiötä nimeltä Resilienssi. Resilienssiksi kutsutaan kykyä palautua tavallista paremmin rankoistakin vastoinkäymisistä.

Resilienssin perusta?

Resilienssi kumpuaa lapsuudesta ja turvallisuuden tunteesta. Jos lapsella on ympärillään vähintään yksi kyllin hyvä aikuinen, joka tarjoaa riittävästi turvaa, edellytykset resilienssille on olemassa. Kun lisäksi asetetaan lempeästi, mutta määrätietoisesti rajat ja annetaan vähitellen itsenäisyyttä ja vastuuta, resilienssin peruspalikat on kunnossa. Resilienssi kehittyy oppimisen myötä, sopivia haasteita kohtaamalla ja niistä selviytymällä.

Onko sinulla ollut lapsuudessa turvallinen syli, jossa olet voinut purkaa pettymykset ja vastoinkäymiset?

Resilienssi on muutosten kohtaamista

Monet meistä yrittävät olla kohtaamatta hankalia asioita, välttäminen opitaan jo pienenä lapsena. Kielteisten ajatusten välttäminen vie valtavasti energiaa. Kun kohtaamme haastavan muutostilanteen, kohtaamme myös voimakkaita ja hankalia tunteita. Tulemme tietoiseksi vahvoista kehon ja mielen reaktioista. Tärkeätä on kyetä tilanteessa aitoon läsnäoloon, tarvitaan tietoisuustaitoja. Jos emme kykene kohtaamaan tilannetta, kehoomme jää patoutumia, jotka tulevat esille epämääräisinä oireina, ennemmin tai myöhemmin. Tärkeätä on oppia nimeämään omia tunteitaan, hyväksymään ne osana omaa itseään ja säätelemään niitä. Oman itsemme kohtaamisessa tarvitsemme toista ihmistä, joka kykenee olemaan turvallisesti läsnä. Monet kokevat tämän nähdyksi tulemisen tunteen terapiassa. Työyhteisössä samanlaista peiliä tarjoavat mentorit ja erilaiset valmentajat.

Uskallatko kohdata haastavat tilanteet aidosti sellaisenaan?

Onko sinulla ystäviä, joiden kanssa voit purkaa huolet ja murheet?

Miten resilienssi näkyy käytännössä?

Ihmiset reagoivat vastoinkäymisiin ja menetyksiin eri tavoilla. Jotkut masentuvat, pakenevat alkoholiin tai antavat periksi loppuelämäksi.

Myös resilientit, lannistumattomat ihmiset kokevat menetyksiä syvästi, mutta se kuitenkaan lannista heitä. He taipuvat joustavan oksan tavoin tuulessa, mutta eivät taitu, rikkoudu. Resilienteillä ihmisillä on taito kohdata pettymys ja jatkaa uusin eväin eteenpäin.

Resilientit ihmiset näkemään ympärillään helpommin myönteisiä asioita. Heillä on kyky pysähtyä rankkojenkin tilanteiden keskellä ja asettaa asiat oikeisiin mittasuhteisiin. Masentuneet ihmiset tarttuvat helposti kielteisiin asioihin ja ajatuksiin myönteisten sijasta.

Syytätkö itseäsi vai olosuhteita epäonnistumisia kohdatessasi?

Mikä yhdistää resilienttejä ihmisiä?

Resilienteillä on sisäinen halu, motivaatio selvitä vastoinkäymisistä. He tunnistavat oman tilanteensa ja voimavarat realistisesti ja kykenevät käyttämään niitä haastavissakin tilanteissa. Lisäksi he ovat valmiita hakemaan apua muualta, tarvittaessa kääntymään ammattiauttajienkin puoleen.

Resilientit ihmiset ovat onnistuneet säilyttämään sisäisen lapsensa. Lapset leikkivät ja kokeilevat kaikkea uutta. Jos jokin ei toimi, ei jäädä turhaa voivottelemaan, vaan jatketaan tutkimusmatkaa. Tartutaan tilaisuuksiin, ollaan aina valmiita kohtaamaan jotain uutta. Jotkut kutsuvat sitä elämäksi.

Miten sinun oma sisäinen lapsesi voi?

Mitä hyötyä on resilienssistä?

Resilienssillä on suotuisa vaikutus terveyteen. Resilientit ihmiset tarvitsevat vähemmän terveyspalveluja ja elävät terveempinä pidempään.

Työelämässä resilienssi merkitsee lisää voimavaroja. Kun oma osaaminen ei haastavissa tilanteissa riitä, osataan ja uskalletaan pyytää apua työkavereilta. Samalla koko työyhteisö oppii vähitellen keskustelemaan ja jakamaan tietoa ongelmallisista tilanteista.

Resilienttejä ihmisiä kuvataan usein rohkeiksi. He reagoivat voimakkaisiin muutoksiin keskimääräistä vähemmän. Tämä auttaa heitä vaikeissa elämäntilanteissa tai kovassa työpaineessa. Johtotehtävissä resilienssistä on hyötyä.

Osaatko/uskallatko pyytää työkavereilta apua?

Miten resilienssiä voi kehittää?

Tärkeätä on keskittyä myönteisiin asioihin listaamalla päivittäin niitä asioita, joissa on onnistunut. Lisäksi kannattaa kirjata ylös kaikki uudet asiat, joita on päivän aikana oppinut. Uudet opit ja onnistumiset voi koota onnistumispäiväkirjaan. Tämä auttaa näkemään, mitä kaikkea hyvää ympärillä, elämässä on. Vaikka olisi vakavasti sairastunut, voi tilanteen kohdattuaan ja hyväksyttyään elää varsin hyvää elämää. Onnistumispäiväkirja lisää myönteistä ajattelua ja auttaa jaksamaan elämän haastavimmissakin tilanteissa.

Miten sinä palkitset itsesi onnistumisista?

Irti stressistä

Irti stressistä

Arjessa, niin töissä kuin vapaa-ajallakin törmäämme päivittäin tilanteisiin, joista emme pidä. Toisaalta ...
Itsensä kehittäminen

Itsensä kehittäminen

Uudistuminen on hyvä nähdä mahdollisuutena. Tämä tarkoittaa sitä, että pidetään huolta omasta ...
Osaamisen tuotteistaminen

Osaamisen tuotteistaminen

Maailma muuttuu hurjaa vauhtia, kenelläkään ei ole enää varmaa työpaikkaa. Osaamisen ylläpito on tärkeää, se on ...
Arvot

Arvot

Arvot kuvaavat käsityksiämme hyvästä elämästä. Arvot määrittelevät, mikä on elämämme tarkoitus. Ne ohjaavat meitä ...

Pin It on Pinterest