Tavoitteiden asettaminen

Arto Karilahti
21.3.2016

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Kaikki asiat on tapana tehdä kahteen kertaan. Talosta pyritään tekemään mahdollisimman selkeät piirustukset, jotta vältyttäisiin kalliilta muutoksilta ja korjauksilta toteutusvaiheessa. Rakennustyömaalla katsotaan joka aamu piirustuksia ja päätetään, mitä tehdään ja missä järjestyksessä.

Tavoitteiden pitäisi olla riittävän selkeitä, realistisia ja motivoivia, jotta ne ohjaisivat tekemistä. Tavoitteiden olisi myös hyvä tarjota mahdollisuutta kehittää itseään ja oppia uutta.

Hyvä projekti pitää sisällään seuraavia asioita

  • tehdään oikeita asioita
  • tehdään asioita oikeassa järjestyksessä ja oikein
  • reagoidaan oikein ja ajoissa muutostarpeisiin

Ei riitä, että hakkaa puita mahdollisimman tehokkaasti. Täytyy myös hakata oikeassa metsässä.

1. Tavoitteiden määrittely

On vaikea mitata menestystä, jos ei tiedä tavoitetta.

Mitä haluat?

Mihin pyrit ja miksi?

Onko tavoite hyväksi sinulle/ johtaako se hyvään elämään?

2. Visio toivotusta lopputuloksesta

Et ymmärrä, miten asia tehdään ennen kuin kuvittelet itsesi tekemässä sitä.

Ajattele, että palaat miettimään projektia sen päättymisen jälkeen, kuvittele mielessäsi megasuosio

  • miltä menestys näyttää?
  • mitä tunnet kehossasi ja mielessäsi?
  • mitä haluat asiakkaan ajattelevan, tuntevan ja tekevän valmennuksen jälkeen?

Kuvaile projektin piirteet ja ominaisuudet

3. Aivoriihi

Kun samaistut visioosi, alat automaattisesti ideoida ja kuroa todellisuuden ja vision välillä olevaa aukkoa umpeen. Kun alat keräämään ideoita systemaattisesti, ideoita alkaa pulppuamaan itsestään. Ideat kumpuavat mielivaltaisessa järjestyksessä ja saattavat vaikuttaa järjettömiltä.

Kirjaa ideat sellaisenaan ilman kritiikkiä

Unohda analyysit ja jäsentelyt tässä vaiheessa (päätetään vasta myöhemmin, miten ideoita voidaan mahdollisesti käyttää)

Älä tuomitse, kyseenalaista, arvota tai kritisoi (kaikki ideat ovat tässä vaiheessa samanarvoisia)

Panosta määrään, älä laatuun

4.  Analysointi, organisointi

Käydään läpi kerätyt ideat. arvioidaan käyttökelpoisuus ja ryhmitellään ne kokonaisuuksiksi.

Mitä pitää tapahtua, jotta lopputulokseen päästään?

Missä järjestyksessä asioiden on tapahduttava?

Mikä on onnistuneen projektin tärkein tekijä?

5. Jatkotoimenpiteiden tunnistaminen

Asiat täyttävät mielemme yleensä siksi, että

  • lopputulosta ei ole riittävän selkeästi määritelty
  • tarvittavia toimenpiteitä ei ole määritelty
  • muistutuksia ei ole talletettu systemaattisesti järjestelmään, joka pitää huolta siitä, että asiat tehdään ajallaan

Suunnittele ja määrittele niin pitkään, jotta saat asian pois mielestäsi.

Mitä toimenpiteitä projektin osat tarvitsevat?

Mikä on seuraava konkreettinen toimenpide?

Onko toimenpiteille määritelty aikaraja?

Onko toimenpide tallennettu systeemiin, joka muistuttaa toimenpiteestä, kun sen aika on?

6. Tarkistaminen ja päivittäminen

Käy tavoitelista läpi säännöllisesti ja tee tarvittavat muutokset. Näin tavoitteet ohjaavat päivittäistä tekemistä ja voit olla varma siitä, että se sisältää aina viimeisimmän, päivitetyn tiedon tavoitteista.

Onko tavoitteet, niiden järjestys ja aikataulu edelleen relevantteja?

Irti stressistä

Irti stressistä

Arjessa, niin töissä kuin vapaa-ajallakin törmäämme päivittäin tilanteisiin, joista emme pidä. Toisaalta ...
Resilienssi

Resilienssi

Mitä on resilienssi? Positiivinen psykologia tutkii ilmiötä nimeltä Resilienssi. Resilienssiksi kutsutaan ...
Itsensä kehittäminen

Itsensä kehittäminen

Uudistuminen on hyvä nähdä mahdollisuutena. Tämä tarkoittaa sitä, että pidetään huolta omasta ...
Osaamisen tuotteistaminen

Osaamisen tuotteistaminen

Maailma muuttuu hurjaa vauhtia, kenelläkään ei ole enää varmaa työpaikkaa. Osaamisen ylläpito on tärkeää, se on ...

Pin It on Pinterest